Bình Thuận lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Bình Thuận lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tổ công tác này có nhiệm vụ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư cho doanh nghiệp, nhằm giải quyết hồ sơ đúng trình tự, đảm bảo tiến độ thời gian.

Ngày 4/7, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ này do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Ngoài ra, Tổ còn 3 Phó Chủ tịch UBND và hơn 20 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Một dự án tại Bình Thuận. (Ảnh: KTĐT)

Theo quyết định, tổ công tác đặc biệt này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do các sở, ban, ngành, địa phương đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

Thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Đồng thời, tổ công tác đặc biệt còn có trách nhiệm rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.

Tổ công tác đặc biệt chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Quang Hưng

Vietnamnetvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top