Cần có hệ số bảng giá đất riêng tính thuế chuyển nhượng bất động sản

Cần có hệ số bảng giá đất riêng tính thuế chuyển nhượng bất động sản

Tổng cục thuế đề nghị cơ quan thuế tỉnh thành tham mưu UBND ra hệ số bảng giá đất riêng để làm căn cứ áp dụng tính thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản (BĐS) nhằm chống thất thu thuế đối với lĩnh vực này.

Qua công tác thanh, kiểm tra liên ngành, đồng thời thực hiện một số biện pháp để thu thập chứng cứ xác minh giá chuyển nhượng bất động sản (BĐS), số thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS đã có những kết quả tích cực. Năm 2020 tăng gần 1.800 tỉ đồng, tỷ lệ tăng 12% so với năm 2019; năm 2021 tăng hơn 4.900 tỉ đồng, tỷ lệ tăng 30% so với năm 2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 tăng 3.200 tỉ đồng, tỷ lệ tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021. Trong giai đoạn 1.1.2021 đến 15.1.2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đấu tranh chống thất thu với 233.983 tổ chức, cá nhân có hồ sơ chuyển nhượng BĐS qua đó tăng thu hơn 500 tỉ đồng và chỉ tính riêng giai đoạn 1.1.2022 đến 31.3.2022, có 60.289 hồ sơ với số thu tăng hơn 326 tỉ đồng.

Cần có hệ số bảng giá đất riêng tính thuế chuyển nhượng bất động sản - ảnh 1

Cơ quan thuế tăng cường chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản. Ngọc Thắng

Người nộp thuế đã nâng cao ý thức khai tăng giá chuyển nhượng ngay từ ban đầu khi làm hợp đồng công chứng. Cụ thể, tại TP. Hà Nội năm 2021 tăng 550 tỉ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 24% trong khi lượng hồ sơ tăng 11,7%; tại TP.HCM năm 2021 tăng 20% với năm 2020, 3 tháng đầu năm 2022 tăng 57,11% so với cùng kỳ. Cá biệt qua đấu tranh tại một số địa phương, các tổ chức cá nhân đã kê khai giá chuyển nhượng BĐS tăng từ 2-5 lần so với giá kê khai ban đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số trở ngại nên việc áp thuế đất sát với giá thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, Luật Đất đai quy định bảng giá đất ổn định 5 năm, trong khi thực tế giá thị trường BĐS lại biến động liên tục, vì vậy dẫn đến việc giá quy định không sát với giá của thị trường BĐS. Hiện nay cũng chưa có cơ quan nào xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch trên thị trường BĐS. Quy định hiện nay thời gian xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế là không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ là không đủ để xác minh. Ngoài ra, việc phối với với một số ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp thông tin giao dịch của khách hàng với lý do bảo mật; phòng công chứng tư vấn cho người dân khai theo bảng giá đất của UBND tỉnh, thành. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan thuế tỉnh thành ngoài việc tuyên truyền đến người dần, các đơn vị cần tiếp tục tập trung tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, để thu thuế chuyển nhượng BĐS sát với giá thị trường, cơ quan thuế các địa phương cần tham mưu với UBND ra quyết định bảng giá đất có hệ số đất điều chỉnh giá đất riêng để làm căn cứ áp dụng tính thuế thu nhập chuyển nhượng BĐS. Các Cục thuế đẩy mạnh rà soát với các tổ chức cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh BĐS. Yêu cầu các đơn vị tự điều chỉnh giá kê khai tính thuế sát với giá thị trường chi tiết đến từng con đường, tuyến phố trong dự án.

Thanh Xuân

Thanh niênvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top