Đề án một số huyện lên thành phố thuộc TP HCM: Đừng để lọt vào ý đồ của nhà đầu cơ, lợi ích nhóm

Đề án một số huyện lên thành phố thuộc TP HCM: Đừng để lọt vào ý đồ của nhà đầu cơ, lợi ích nhóm

Đây là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 27-9.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Đại hội XI của Đảng bộ TP HCM có 14 chương trình, đề án cụ thể, trong đó có đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM) giai đoạn 2021-2030. Đề án này được ngành tổ chức, nội vụ đang triển khai lấy ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết hiện có nhiều chương trình, đề án cần quan tâm hơn như: Chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, thành phố thông minh… Thế nhưng, đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM) giai đoạn 2021-2030 lại được quan tâm nhiều hơn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP HCM lần thứ XI ngày 27-9

“Chúng ta hãy bình tĩnh, coi chừng lọt vào ý đồ của một nhóm nào đó để thực hiện những việc riêng của họ mà không phải lo cho sự phát triển của thành phố. Lọt vào ý đồ của nhà đầu cơ, nhất là đất đai nên hết sức bình tĩnh, thận trọng, chặt chẽ” – ông Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, việc chuyển từ huyện lên thành phố là xu hướng tất yếu, nhưng lên thành phố kiểu gì thì cũng phải quan tâm đến đời sống của người dân, chất lượng sống của người dân. Đây mới là mục tiêu chính. Chất lượng bao gồm nhiều thứ từ hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, xã hội…, chứ không nên chạy theo theo hình thức. 

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết lên thành phố phải bằng chất lượng chứ không phải hình thức, không chạy theo phong trào như vậy sẽ rối, không cần thiết, lãng phí nguồn lực ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp hội tuyên truyền cho nông dân, người dân hiểu, đừng để lọt vào ý đồ của nhà đầu cơ, lợi ích nhóm.

“Hệ thống chính trị, cá nhân nào tham gia hoặc tiếp tay vào việc này sẽ bị xử lý nghiêm” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trường Hoàng

Người lao độngvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top