Doanh thu giảm, HBC lỗ ròng gần 169 tỷ trong quý 3

Doanh thu giảm, HBC lỗ ròng gần 169 tỷ trong quý 3

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỷ đồng trong quý 3/2023.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của HBC chỉ bằng một nửa cùng kỳ với hơn 1,893 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp giảm 86%, còn gần 40 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tài chính cũng không khả quan hơn khi ghi nhận doanh thu gần 31 tỷ đồng (giảm 9%) nhờ bán các khoản đầu tư nhưng chi phí lại xấp xỉ 145 tỷ đồng (tăng 18%) do chi phí lãi vay tăng cao.

Hệ quả, HBC lỗ ròng gần 169 tỷ đồng trong quý 3/2023, trong khi cùng kỳ lãi hơn 6 tỷ đồng. Khoản lỗ trong quý 3 cũng đã nâng mức lỗ ròng lũy kế của HBC trong 9 tháng lên xấp xỉ 880 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 64 tỷ đồng).
Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của HBC. Đvt: Tỷ đồngTrên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HBC tại ngày 30/09/2023 ghi nhận gần 14 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn giảm 17%, còn gần 9 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lại đến từ giá trị đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh đạt gần 643 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cuối năm trước. Khoản chênh lệch chủ yếu đến từ việc HBC góp hơn 193 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thành Ngân.

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Ngân – ông Mai Hữu Thung đã được đề cử vào HĐQT HBC, nhưng sau đó ông đã rút khỏi danh sách đề cử trước khi Đại hội diễn ra.

Hồi tháng 5/2023, HĐQT HBC thông qua phát hành 47 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp để huy động 564 tỷ đồng nhằm mua 75% phần vốn góp của Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân từ 2 cổ đông của công ty này (CTCP Bất động sản Thành Ngân là tiền thân của Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân).

Trở lại với HBC, tổng nợ phải trả của Công ty ở mức hơn 13 ngàn tỷ đồng, giảm 7%. Trong đó, tổng nợ vay giảm 16%, còn hơn 5 ngàn tỷ đồng. Riêng chi phí phải trả ngắn hạn tăng 45%, lên hơn 1 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do chi phí phát sinh của các công trình xây dựng tăng mạnh cộng với việc phát sinh chi phí môi giới cho hoạt động cho thuê văn phòng.

Hà Lễ

FILIvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top