IDC lên kế hoạch huy động tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu

IDC lên kế hoạch huy động tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) dùng chi trả các chi phí, phí tổn và nghĩa vụ đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh liên quan đến việc phát triển, xây dựng, vận hành, nâng cấp, sửa chữa và bảo trì Nhà máy Thủy điện Dak Mi 3.

Cụ thể, HĐQT IDC vừa thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. IDC dự kiến phát hành tối đa 400 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng phát hành tối đa 400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cổ định 8%/năm. Thời điểm phát hành dự kiến trong tháng 4/2022.

Mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 86%

Vào sáng ngày 19/04/2022 tới đây, HĐQT IDC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến nhằm trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022…

Trong năm 2022, IDC dự kiến đem về 7,971 tỷ đồng tổng doanh thu và 2,725 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 38% và 86% so với năm trước. Công ty cho biết sẽ nghiên cứu, lập thủ tục và hoàn thiện thủ tục làm chủ đầu tư các dự án như KCN Tân Phước 1-Tiền Giang, các KCN phía Bắc, nghiên cứu, triển khai đầu tư dự án nhà ở cho công nhân tại các KCN (Nhơn Trạch, Hựu Thạnh…), các dự án về năng lượng mặt trời áp mái tại các KCN.

Thêm nữa, đơn vị sẽ chỉ đạo và giám sát thực hiện đầu tư các dự án Nhà máy thủy điện Dak Mi 3, các KCN và triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các KCN IDICO với quy mô khoảng 35ha.

Tình hình kinh doanh của IDC qua các năm

Ngoài ra, đơn vị cũng lên kế hoạch trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%. Trong năm 2021, IDC cũng dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 40%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 30% bằng tiền mặt.

Với phương án cổ tức bằng tiền mặt, IDC đã tạm ứng 720 tỷ đồng (tỷ lệ 24%) và dự kiến sẽ trả phần còn lại khoảng 180 tỷ đồng (tỷ lệ 6%).

Về phương án cổ tức bằng cổ phiếu, IDC dự kiến phát hành 30 triệu cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cp được quyền nhận 1 cp phát hành thêm). Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc không thực hiện phương án phát hành 150,000 cp riêng lẻ giá 15,000 đồng/cp đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Lý do là Công ty đã thực hiện cân đối được nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

Tiên Tiên

FILIvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top