Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi được xem xét thông qua vào

Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi được xem xét thông qua vào tháng 10/2023

Theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 6, vào tháng 10/2023.
cac dai bieu bieu quyet thong qua nghi quyet ve phap lenh luat

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Chiều 13/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo Nghị quyết, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 và xem xét thảo luận qua 3 kỳ họp. Ngoài Luật Đất đai, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội cũng sẽ trình Quốc hội Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trước đó, báo cáo giải trình chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận có ý kiến đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu và nhấn mạnh, đây là dự án Luật quan trọng, cấp thiết cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tập trung nghiên cứu, sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo đúng tiến độ. Trường hợp dự án được chuẩn bị tốt, ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua Luật.

Đối với 3 dự án, gồm: Luật Giao thông đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ông Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung vào chương trình; song cũng ý kiến khác đề nghị Quốc hội khóa XV không xem xét lại các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến nhưng chưa thông qua.

Trước các ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 3 dự án luật nêu trên. Qua thảo luận, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội còn rất khác nhau cả về sự cần thiết ban hành và một số nội dung, chính sách lớn của các dự án luật. Do đó, Quốc hội khóa XIV giao lại Chính phủ tiếp tục nghiên cứu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản đề nghị cơ quan trình dự án nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh các dự án luật này, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa vào Chương trình.

Nhật Quang

FILIvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top