Nhiều chuyên gia hiến kế “gỡ” nút thắt pháp lý về bất động sản du lịch

Nhiều chuyên gia hiến kế “gỡ” nút thắt pháp lý về bất động sản du lịch

Hội thảo “Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam – Những nút thắt pháp lý, thực tiễn và giải pháp tháo gỡ” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đang diễn ra.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo “Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam – Những nút thắt pháp lý, thực tiễn và giải pháp tháo gỡ”.

Sáng nay (6/5), tại Radisson Blu Resort Cam Ranh (Bãi Dài, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam – Những nút thắt pháp lý, thực tiễn và giải pháp tháo gỡ”.

Hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết  17/2021/QH15, ngày 27/7/2021 của Quốc hội khóa 15 về Chương trình xây dựng  luật, pháp lệnh năm 2022, đồng thời đẩy mạnh hiệu quả Chương trình phối hợp  số 03/CTPH-BTNMT-HLG, ngày 5/10/2018 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia Việt Nam về phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục  pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023.

Hội thảo sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá chính sách pháp luật và thực tiễn về thị trường bất động sản du lịch Việt Nam, làm rõ những vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật đối với thị trường bất động sản du lịch Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Hội thảo sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn và cấp thiết đặt ra hiện nay đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản du lịch.

Thứ nhất là cần có cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản du lịch Việt Nam và nhận định về xu hướng phát triển thị trường bất động sản du lịch Việt trong bối cảnh hậu Covid – 19.

Thứ hai là về chính sách, pháp luật hiện hành đối với thị trường bất động sản Việt Nam – những nút thắt pháp lý cần tháo gỡ và những rào cản từ thực tiễn cần khơi thông.

Thứ ba là những tác động và ảnh hưởng của môi trường quốc tế và định hướng chính sách,  pháp luật trong đầu tư kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam.

Trong đó, Hội thảo sẽ tập trung phân tích, luận giải về chính sách, pháp luật đối với việc phát triển thị trường bất động sản du lịch, chỉ ra những điểm nghẽn trong quy định về bất động sản du lịch hiện nay, đóng góp các quan điểm khoa học, các luận cứ để tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản du lịch tại Việt Nam.

Dự kiến, hàng chục chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính, kinh tế, bất động sản sẽ tham gia sự kiện và có bài tham luận đánh giá, luận giải… về những thuận lợi và khó khăn của tình hình thị trường bất động sản du lịch hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ.baodautu.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top