Phí hồ sơ nhà đất có loại tăng cả chục lần, TP.HCM tăng thu 16 tỷ sau 1 tháng

Phí hồ sơ nhà đất có loại tăng cả chục lần, TP.HCM tăng thu 16 tỷ sau 1 tháng

Sau 1 tháng áp dụng mức phí mới đối với hai thủ tục nhà đất, TP.HCM tăng thu gần 16 tỷ đồng. Dự kiến 6 tháng cuối năm, tổng mức thu hai loại phí nhà đất này sẽ đạt 141 tỷ đồng.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, sau 1 tháng áp dụng mức thu phí mới, tổng mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đạt 23,5 tỷ đồng.

So với mức phí cũ, khoản thu tăng thêm khi áp dụng mức phí mới là 15,8 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM dự kiến tổng mức thu đối với hai loại phí thủ tục nhà đất này là 141 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với khi áp dụng mức phí cũ. 
Sau 1 tháng áp dụng mức phí mới đối với hai thủ tục nhà đất, TP.HCM tăng thu gần 16 tỷ đồng. (Ảnh: Anh Phương)

Như chúng tôi đã thông tin, kể từ ngày 1/6, TP.HCM bắt đầu áp dụng thu hai loại phí nhà đất theo mức phí mới, đó là phí đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, mức phí mới của hai loại phí nói trên đều thực hiện theo Thông tư 85/2019 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, giai đoạn 2020 – 2021 TP.HCM vẫn chưa nâng mức thu vì thực hiện theo chính sách hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, với hồ sơ cá nhân, trung bình mức phí mới áp dụng từ ngày 1/6 tăng gấp 15 lần so với trước.

Cụ thể, trước đây, mức thu phí đối với hồ sơ cá nhân hoặc tổ chức là 80.000 đồng/hồ sơ, xoá thế chấp là 20.000 đồng/hồ sơ. Mức phí mới khi cá nhân đăng ký hoặc xoá thế chấp nhà đất từ 630.000 đồng – 900.000 đồng/hồ sơ, với tổ chức từ 1.500.000 đồng – 1.800.000 đồng/hồ sơ.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết lý do loại phí này tăng vì trước đây áp dụng theo mức trần của hoạt động thế chấp động sản, chưa phân biệt giữa hoạt động đăng ký động sản và hoạt động đăng ký bất động sản.

Bộ Tài chính đã sửa đổi bấp cập này và quy định mức thu của hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo bất động sạn tính theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Do đó, mức thu loại phí này tăng là để đảm bảo chi phí này.

Đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận, trước đây chỉ thu phí với những trường hợp chuyển nhượng và loại hình này chỉ chiếm 40% số lượng đăng ký đất đai.

Kể từ ngày 1/6, mức phí thẩm định này sẽ áp dụng cho tất cả loại hình đăng ký đất đai, gồm cấp mới, cấp lại, cấp đổi và tất cả các loại biến động như chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển quyền…

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cũng được xây dựng theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. So với mức thu chuyển nhượng cũ, mức phí mới tăng từ 29% – 40% do tính đến chi phí số hoá và lưu trữ hồ sơ. 

Anh Phương

Vietnamnetvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top