Quảng Nam theo dõi tiến độ các dự án của Công ty Bách Đạt An

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu theo dõi tình hình triển khai các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Ngày 17/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong kết luận này, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Trong đó, cần lưu ý theo dõi tình hình triển khai các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 26/11/2021; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Ban Nội chính Tỉnh uỷ để theo dõi, chỉ đạo.

Tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty CP Bách Đạt An và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (công ty mẹ của công ty Bách Đạt An) được cấp phép đến 14 dự án bất động sản. Đến thời điểm này hầu hết đều chưa đủ điều kiện giao dịch.

Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt có các dự án gồm: Khu Đô thị SENTOSA CITY (7B); Khu Đô thị 7B Mở rộng; Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE (Khu Đô thị PEACEFUL LAND cũ); Khu đô thị Hera Complex Riverside (Khu Đô thị PEACEFUL LAND mở rộng cũ); Khu Đô thị Bách Đạt 5; Khu Dân cư An Cư 1.

Các dự án đô thị tại Điện Nam – Điện Ngọc thi công ì ạch.

Công ty CP Bách Đạt An có các dự án: Khu Đô thị Bách Đạt; Khu đô thị Bách Thành Vinh; Khu đô thị Bách Thành Vinh Mở rộng; Khu đô thị Bách Đạt 3; Khu đô thị Bách Đạt 4; Khu đô thị Bách Đạt 5; Khu Dân cư và Chợ Điện Dương; Khu đô thị Bách Đạt 6.

Thời gian qua, một số dự án do Công ty CP Bách Đạt An triển khai đã vướng kiện tụng, gần 1000 người mua đất tại các dự án của Công ty này thường xuyên kéo nhau đi đòi sổ đỏ. Trước tình hình này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đưa vào theo dõi việc thực hiện đầu tư các dự án liên quan của Công ty CP Bách Đạt An.

Ngoài ra, vừa qua Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa ký Quyết định số 3173 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5 và Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Các dự án này đều do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của các dự án và thu hồi, hủy bỏ các quyết định của UBND tỉnh số 1103 ngày 4.4.2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 3; Quyết định số 1104 ngày 4.4.2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 4; Quyết định số 1300 ngày 20.4.2017 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 5; Quyết định số 1301 ngày 20.4.2017 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị Bách Đạt 6.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do thu hồi 4 dự án trên là do công trình chợ Điện Dương (Điện Bàn) không thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, đầu tư theo hình thức đối tác công tư đúng quy định pháp luật. Việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án trên để tạo nguồn vốn để thanh toán cho công trình chợ Điện Dương không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.baodautu.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top