Lãi ròng DXG tăng 17% trong quý 2, giảm gần 1,400 nhân sự trong nửa đầu năm

Lãi ròng DXG tăng 17% trong quý 2, giảm gần 1,400 nhân sự trong nửa đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) báo lãi ròng hơn 156 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ; thực hiện 39% kế hoạch lãi ròng cả năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp cắt giảm tới 1,383 nhân sự trong 6 tháng đầu năm (cụ thể là trong quý 1).

Quý 2, DXG ghi nhận doanh thu thuần gần 714 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chính đến từ bán căn hộ và đất nền với gần 454 tỷ đồng, dịch vụ môi giới bất động sản 176 tỷ đồng và dịch vụ quản lý, cho thuê, bất động sản đầu tư gần 41 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính hơn 342 tỷ đồng, tăng 74%; chủ yếu tăng do lãi từ thanh lý đầu tư.
Cơ cấu doanh thu của DXG trong quý 2/2023


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của DXG

Giá vốn hàng bán còn gần 424 tỷ đồng, giảm 44% thấp hơn mức giảm doanh thu. Sau khấu trừ lãi gộp Doanh nghiệp còn gần 290 tỷ đồng, giảm tới 63% so cùng kỳ.

Chi phí tài chính quý 2 hơn 159 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ; trong đó lãi vay gần 144 tỷ đồng, tăng 43%.

Điểm sáng là chi phí bán hàng còn 108 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 100 tỷ đồng, giảm lần lượt 61% và 63% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, DXG báo lãi ròng hơn 156 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Mặc dù lãi sau thuế giảm 40%.

DXG cho biết, lãi sau thuế giảm chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tiếp tục giảm mạnh do tình hình khó khăn chung của thị trường.
Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của DXG (Đvt: Tỷ đồng)


20230729.DXG Quy2.2023 kqkd

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của DXG

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXG đạt gần 1,092 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 61 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 67% và 85% so cùng kỳ.

Năm 2023, DXG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 5,500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022 và lãi ròng 158 tỷ đồng, giảm 26% cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch, nửa đầu năm DXG chỉ thực hiện được 20% cho mục tiêu doanh thu và 39% lãi ròng cả năm.

Quy mô tài sản DXG tại ngày 30/06 ở mức hơn 30,497 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so đầu năm. Trong đó, DXG nắm giữ gần 455 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 51%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 123 tỷ đồng, giảm 32%. Các khoản phải thu ngắn hạn 11,870 tỷ đồng, giảm 1%.

Giá trị hàng tồn kho 14,788 tỷ đồng, tăng 5% đầu năm. Trong đó phần lớn là bất động sản dở dang 11,430 tỷ đồng, bất động sản thành phẩm 2,455 tỷ đồng, bất động sản hàng hóa 661 tỷ đồng.
20230729.DXG Quy2.2023 htk

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của DXG

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 740 tỷ đồng, tăng 4% đầu năm. Trong đó, dự án sân golf và khu biệt thự sinh thái hơn 566 tỷ đồng và các chi phí dự án khác 173 tỷ đồng.
20230729.DXG Quy2.2023

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2023 của DXG

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả gần 16,372 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3,008 tỷ đồng; khoản vay tài chính dài hạn hơn 3,018 tỷ đồng.

ĐXG cũng giảm 1,383 nhân sự so với đầu năm, còn 2,390 nhân viên tại ngày 30/06.

Thanh Tú

FILIvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top