Ricons hụt hơi trong quý 3

Ricons hụt hơi trong quý 3

Sau kết quả kinh doanh ấn tượng trong 2 quý trước, sang quý 3/2023, CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) có phần hụt hơi khi lãi ròng giảm tới 84% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm 2023, Ricons có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt khi lãi ròng đạt 68 tỷ đồng, vượt kế hoạch lãi sau thuế năm 2023. Sang quý 3/2023, doanh nghiệp xây dựng này có phần hụt hơi khi lãi ròng chỉ hơn 5 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Lý do chính do doanh thu thuần giảm mạnh 59% so cùng kỳ còn gần 1,484 tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ hợp đồng xây dựng với 1,473 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 3,577 tỷ đồng. Song song đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 27%, còn hơn 19 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu của Ricons trong quý 3/2023


20231031.Ricons Quy3 ccdt

Nguồn: Ricons

Tại ngày 30/09/2023, Ricons có tổng tài sản gần 6,991 tỷ đồng, giảm 15% so đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78%, còn hơn 181 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 59% lên hơn 727 tỷ đồng, với phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 640 tỷ đồng và khoản đầu tư trái phiếu hơn 87 tỷ đồng.

Ricons có hàng tồn kho ở mức 624 tỷ đồng, giảm 32%. Trong đó, toàn bộ là các chi phí công trình dở dang với dự án công trình Nam Cường Villas GĐ 2 hơn 106 tỷ đồng, công trình SLP Park Xuyên Á gần 83 tỷ đồng, công trình Imperia Smartcity tháp P5, 6, 7 gần 20 tỷ đồng và các công trình khác.

Đáng chú ý, theo thuyết minh của Ricons, Coteccons (HOSE: CTD) vẫn đang nợ hơn 322 tỷ đồng và một số khoản phải thu của khách hàng khác như CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Phương Nam 3A-1 hơn 621 tỷ đồng, CTCP Gamuda Land 308 tỷ đồng.
20231031.Ricons Quy3 pt

Nguồn: Ricons

Bên kia bảng cân đối, Ricons còn gần 4,534 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 22% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay ngắn hạn gần 326 tỷ đồng và không ghi nhận khoản vay dài hạn.

Cuối quý 3, Ricons có tổng cộng 864 nhân sự, giảm 171 người so với đầu năm.

Thanh Tú

FILIvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top