Thị trường chung ảm đạm, lợi nhuận DXS dò đáy

Thị trường chung ảm đạm, lợi nhuận DXS dò đáy

Theo giải trình của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, HOSE: DXS), nguyên nhân lợi nhuận ròng quý 3/2023 giảm 97% do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Kết thúc quý 3, doanh thu thuần của DXS giảm 52% so với cùng kỳ, còn 510 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ bất động sản giảm 71% còn 154 tỷ đồng và doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố, đất nền giảm 36% còn gần 312 tỷ đồng.

Giá vốn giảm chậm hơn doanh thu thuần, giảm 28%, khi giá vốn dịch vụ khác gấp 2.3 lần cùng kỳ. Do vậy, lãi gộp giảm đến 66% còn hơn 224 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí lãi vay tăng 10% lên gần 31 tỷ đồng và lỗ gần 8 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết khiến lợi nhuận ròng DXS lao dốc 97%, còn vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng.

Theo giải trình của DXS, nguyên nhân lãi ròng giảm mạnh trong quý 3 năm nay do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Lãi ròng của DXS qua các quý

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, DXS lỗ ròng hơn 54 tỷ đồng do 2 quý liền trước lỗ và quý 3 lãi còi.

Năm 2023, DXS đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi so với thực hiện năm 2022, với doanh thu thuần hợp nhất 3,800 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 126 tỷ đồng, giảm đến 63%. So với kế hoạch này, DXS khó có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

dxs loi nhuan quy 3 2023 1

Tính đến ngày 30/09/2023, quy mô tổng tài sản của DXS đạt gần 16,121 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Biến động giảm đến từ tiền và các khoản tương đương tiền (giảm 49%, do tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng giảm gần 211 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 69%). Đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 3-12 tháng cũng giảm 32%, còn gần 117 tỷ đồng.

Tài sản phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn với tỷ trọng 65%, giá trị gần 10,544 tỷ đồng, chủ yếu gồm các khoản mục ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị các dự án như Gem Sky World, Tiền Hải City, Đất Quảng Riverside, Khu đô thị Ngọc Dương (hơn 4,500 tỷ đồng) và phân phối dự án bất động cùng với tạm hoàn ứng cho chủ đầu tư – CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (gần 2,304 tỷ đồng).

Hàng tồn kho giảm nhẹ 3% so với đầu năm, còn hơn 4,026 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và phát triển dự án Regal Legend, La Maison, Đất Quảng Riverside, Tuyên Sơn và các dự án khác.

Nợ phải trả gần 7,848 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở phải trả ngắn hạn khác gần 3,840 tỷ đồng. Đây chủ yếu là khoản thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án (hơn 3,399 tỷ đồng).

Ngoài ra, DXS còn có dư nợ vay ngắn hạn hơn 1,373 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm và dư nợ vay dài hạn hơn 728 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tại thời điểm 30/09/2023, DXS có hơn 51 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả. Đây là trái phiếu phát hành ngày 22/07/2022, giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Khang Di

FILIvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top